svenskfilmdatabas.se
Demoner och kungligheter i det overkliga – psykisk ohälsa i svensk film – Svensk Filmdatabas
Hur har mentalsjukdomar gestaltats i svensk film? Vi bad Charlotte Wiberg titta närmare på ett antal filmer med detta tema. Psykiskt lidande och vansinne kopplas ofta till kvinnor – de anses mindre emotionellt stabila, och nog hör vi ofta om det höga antalet sjukskrivna kvinnor med olika psykiatriska diagnoser. I svensk film, däremot, är det […]