svenskfilmdatabas.se
Arbetets söner – och döttrar – Svensk Filmdatabas
Spelfilmer som skildrar arbetsplatser och arbetare som kollektiv är ovanliga nuförtiden men var vanligare under den tidiga ljudfilmseran. Bengt Forslund gör en filmhistorisk tillbakablick. Ett problem för socialdemokratin idag är att det gamla klassamhället inte längre existerar. Man talar alltmer sällan om arbetare, i vart fall inte grovarbetare, skogsarbetare eller lantarbetare. Ingen går idag ut […]