svenskfilmdatabas.se
Rötägg (1946) – Svensk Filmdatabas
Generalkonsulinnan Olga Sundbom har en välgörenhetsbjudning för en samling damer ur den högre societeten. En betjänt meddelar att Olga Sundbom har telefon. Det är lektor Helander som...