suzannes.se
Vad är syftet med skolan?
Jag har försökt läsa mig till detta på Skolverkets hemsida men det är inte enkelt och få en tydlig förklaring. För mig är syftet med skolan följande: Syftet med skolan är att förbereda barn och ung…