sutenm.com
What to search when you’re expecting • Sutenm.com
วันนี้ Google ได้ทำวิดีโอสำหรับเอาใจคุณพ่อมือใหม่ทุกคนขึ้นมา โดยในวิดีโอจะสอนการใช้งาน Google เพื่อค้นหาข้อมูลหรือสิ่งที่คุณพ่อมือใหม่ทั้งหลายต้องการ วิดีโอจะเป็นยังไงลองชมกันดูนะครับ…