sutenm.com
Universal Studios Singapore : Sutenm.com
Universal Studios Singapore เป็นสวนสนุกยอดนิยมที่อยู่ในเกาะเซนโตซา ถือเป็นสวนสนุกแห่งที่สองของเอเชียที่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอมาเปิด แห่งแรกคือที่ญี่ปุ่น ในยูนิเวอร์แซลสตูดิโอนี้แบ่งออกเป็น 7 โซน 24 สถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่รอบทะเลสอบ แต่ละโซนก็จะสร้างตามคอนเซ็ปของหนังหรือรายการทีวีที่มีสถานที่น่าสนใจ – โซนแรก Hollywood เป็นการจำลองตึกในยุค 1970 – โซนที่สอง New York เป็นการจำลองสถานที่สำคัญและ Classic ของเมือง New York สองโซนนี้จะมีการแสดงตามจุดต่างๆ ในช่วงบ่ายๆ ครับ ตัวอย่างใน Clip นี้เป็นโชว์เต้น Bboy ครับ – โซนที่สาม Sci-Fi City เป็นโซนที่มีเครื่องเล่นเด่นๆ อยู่สามชนิดครับ มีเครื่องเล่นหวาดเสียวคือรถไฟเหาะชื่อ Battlestar Galactica สีน้ำเงินชื่อ Cylon สีแดงชื่อ Human แต่เครื่องเล่นที่แนะนำว่าห้ามพลาดคือ Transformers: The Ride ครับ เป็น 4D … Continue reading "Universal Studios Singapore"