sutenm.com
To The Sky – Owl City เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Legend of the Guardians • Sutenm.com
หลายคนที่เข้าไปดูหนังเรื่อง Legend of the Guardians แล้วอาจจะเกิดความสงสัยว่าเพลงที่ใช้ดำเนินเรื่องนั้นมีชื่อว่าเพลงอะไร นั้นที่คุณกำลังตามหาอยู่นั้นมีชื่อว่าเพลง To The Sky จากศิลปินชื่อดังอย่าง Owl…