sutenm.com
เทียวสวนสัตว์สิงคโปร์ Singapore Zoo , River Safari ใน 1 วัน • Sutenm.com
สวัสดีครับวันนี้ผมเมียวจะมารีวิวสถานที่ยอดฮิตที่คุณพ่อคุณแม่จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดในการไปเทียวสิงคโปร์กับเด็กๆ นั้นคือ สวนสัตว์สิงคโปร์ นั้นเองครับ โดยในสวนสัตว์จะแยกเป็นสองส่วนครับคือ Singapore Zoo และ…