sutenm.com
เมื่อไม่มีสี เรามองเห็นอะไร? • Sutenm.com
ณ เวลานี้เราทุกคนรู้ว่ามันเกินเลยไปมากขนาดไหนแล้ว มันสูญเสียกันไปมากขนาดไหนแล้ว ไม่ว่าใครจะอยู่ฝั่งไหน ฝ่ายไหน แค่อยากบอกว่า กลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะ กลับมาเป็นสังคมไทยเหมือนที่เคยเป็น…