sutenm.com
เชียงใหม่วูด ChiangmaiWood • Sutenm.com
วันนี้ขอพูดถึงข่าว เชียงใหม่วูด ( ChiangmaiWood ) หน่อยแล้วกันครับเพราะเห็นเป็นโครงการใหญ่มากโดยโครงการ เชียงใหม่วูด ( ChiangmaiWood ) นี้ผู้ที่เชิญชวนบริษัทต่างประเทศมาลงทุนได้คือหน่วยงาน BOI…