sutenm.com
มาดูเงินเดือนของพนังงานใน Amazon.com, Inc. : Sutenm.com
ขอนำตัวเลขเงินเดือนของสุดยอดตำนานบริษัท E-Commerce ที่มีต้นกำเนิดมาจากโรงรถอีกหนึ่งบริษัท ซึ่งทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี นั้นก็คือบริษัท Amazon.com นั้นเองครับ เริ่มต้นในปี 1995 จากเว็บไซต์ที่ขายหนังสือเพียงอย่างเดียว ในปี 1996 ก็ได้นำระบบ Affiliate Marketing มาใช้และเรียกมันว่า Amazon Associates ซึ่งนับว่ามีส่วนทำให้ Amazon ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ขอนำตัวเลขเงินเดือนของ 5 ท่านที่มีส่วนสำคัญกับ Amazon มาให้ดูกันครับ เริ่มต้นกันที่ Jeffrey P. Bezos คือ ผู้ก่อตั้ง Amazon ก่อนเลย.. Name Year Salary Bonus Stock Awards All Other Compensation Total ($) Jeffrey P. Bezos 2009 81,840 1,700,000 1,781,840 2008 81,840 1,200,000 … Continue reading "มาดูเงินเดือนของพนังงานใน Amazon.com, Inc."