sutenm.com
พาลูก 3 ขวบเที่ยวสิงคโปร์ • Sutenm.com
วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องพาเด็ก 3 ขวบไปเทียวสิงคโปร์ครับ เป็นเรื่องที่อยากจะมาเขียนมากๆ อีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นประเทศที่เทียวง่ายจริงๆ เหมาะกับพาลูกออกนอกประเทศครั้งแรกๆ มากเช่นกันครับ…