stroboerke.be
Riolerings - en wegenis werken Toekomstlaan en Straalstraat - Het Stroboerke
De Stad Antwerpen en Schoten hebben water-link aangesteld als uw rioolbeheerder. Als gemeentelijke rioolbeheerder is het de taak om de riolering in Antwerpen en Schoten verder uit te bouwen, te... Read more »