strategijazamlade.me
Strategija za mlade 2017-2021
Pored identifikacije ključnih prioriteta za period 2017–2021, ova Strategija definiše mjere, podmjere i aktivnosti koje treba sprovesti da bi se definisani prioriteti ostvarili, te aktere koji su zaduženi za njihovu implementaciju.