storylab.be
Virtual Reality is zonet mainstream gegaan
De New York Times lanceerde op 5 november haar eerste virtual reality film ‘The Displaced’. En nu maar hopen dat VR in nieuwsgaring mainstream zal gaan.