stesha.org
"Masyado kang bata para diyan!"
GRABENG PET PEEVE.