steinmo.se
Vad jag gör ikväll
Till alla som valt bort att se mig göra detta live, vill jag ändå sträcka ut ett försoningens finger och här publicera den text jag kommer att framföra. Den är kort och tar därför inte så mycket ti…