steinmo.se
Spänd stämning – eller kättja på jobbet
Så, hur viktigt är liderlighet i arbetslivet, som inspiration, motivation och pådrivare? Jag hade faktiskt ett samtal om detta ämne, då vi diskuterade om inte lite erotisk spänning kunde vara sporr…