steinmo.se
Mer lidande än liderlighet
Man har tydligen döpt om den här synden. Kättja lät väl för mycket som ett sagodjur. Nu heter det liderlighet. Men själva syndsubstansen är väl densamma. Jag skulle alltså prova liderlighet som dri…