steinmo.se
Mänskligheten, TBC och min oro
Jag har kommit att oroa mig för mänskligheten. Eller jag har alltid oroat mig för mänskligheten. T.ex. att den ska söka upp mig. Men mest för att det ska hända den nÃ¥got. Jag oroar mig för…