steinmo.se
Frosseriförsökskanin
Frosseri är knepigt. Jag har lite gett upp på det redan innan jag börjat. Hur skulle nånting som kräver så pass mycket tid och resurser kunna vara en vettig drivkraft? Men det är klart, det kanske …