steinmo.se
Fredag den 13
Jag är inte rädd, för jag är inte vidskeplig. Ibland önskar jag nästan att jag var det. Precis som jag kan önska att jag var troende. Det är ganska torftigt att försöka tala i tungor till en icke i…