steinmo.se
Sweet
Detta är mitt speciella hjärtebarn. Min vän och kollega genom diverse karriärer – Charlotte Engelkes – kom en dag och sa att hon fått en förfrågan om att göra ett solo på Hamburg Schaus…