steinmo.se
Nästan som på riktigt
Detta blev första gången jag arbetade med text som skulle integreras i ett större multigenre-projekt. Kajsa Giertz hade anställts på Byteatern, Kalmar läns teater, som ledare för deras satsning på …