steinmo.se
Den svenska skolan förr i tiden
Vi hade ett intressant samtal om den svenska skolan. Jag beskrev min årskurs 7 i grundskolan som på många sätt påminde om filmen Alien: Någonstans i Nytorpsskolans korridorer fanns galna nior som m…