steinmo.se
All is divine på Dansens hus
Det är under all kritik att jag är så sen med att puffa för denna gudomliga föreställning av och med Charlotte Engelkes och ett mycket spännande team och oerhört spännande teman inte minst. Det är …