staryzgred.pl
Stusłówka Starego Zgreda - StaryZgredPL
Wykopane z czeluści komputera stusłówka, czyli króciutkie historie, zawierające się w stu słowach. Poniżej zestaw sześciu stusłówek, tworzących jedną historię.