staryzgred.pl
Premiery książkowe 26-30.08.2019 - StaryZgredPL
W strukturze książki dochodzą do nas, jak w zwolnionym tempie, wstrząsy targające psychopolityczną rzeczywistością. Stawiane są niewygodne pytania o psychikę,