staryzgred.pl
Kalendarium 2019 - wersja edytowalna - StaryZgredPL
Dziś w prezencie chcę Ci dać kalendarium na 2019 rok. Plik jest w PDFie (można zaimportować na przykład do Photoshopa).