staryzgred.pl
Alhambra. Najbardziej romantyczny zamek Europy - StaryZgredPL
Nazwa tego zespołu pałacowo-warownego pochodzi od arabskiego słowa al hamra – czerwona. Zbudowana została w latach 1232 – 1273 była twierdzą muzułmańską do 1492 roku, kiedy to została zdobyta przez…