srpskaistorija.com
Ово су најстарији записи о Косовском боју: Плански или не, данас их немамо сачуване уопште, или само у деловима, због бомбардовања Народне библиотеке у Београду априла 1941. - СРПСКА ИСТОРИЈА
…… Грешни поп Иван, нека је свакоме познато колика туга беше (те године) по земљи када погибе кнез (