srednjobanatskiokrug.org.rs
Casovi matematike i casovi fizike
Privatni casovi se danas sve vise upražnjavaju kao neki vid dodatnog učenja i pripreme đaka kod kuće. Najviše se privatni casovi matematike, jer po nekim pravilima najviše deca u školi imaju proble…