spozahranic.com
Dobrovoľníkom v Brazílii na 10 mesiacov - Spoza Hraníc
Už dlho som chcel ísť ako dobrovoľník na iný kontinent. Do neznámej a ďalekej krajiny pomáhať miestnym a odniesť si pozitíva života v tejto krajine.