spensieratoviator.it
Occhiachiusi
Un tisi na piula cantari dra sira, chidda chi na vota mi cuntasti. Era nicu e mi scantava puru da me ummera, d’un muru biancu cu rarrieri nu sbalancu. E mi scantava d’ascutari st’accedu cantari chi…