sp.pijarzy.pl
Rekrutacja
Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych oraz naboru do klas czwartych, siódmych i ewentualnie do klasy szóstej (w zależności od liczby chętnych) oraz kwestionariusz kandydata do pobrania p…