sp.pijarzy.pl
Sprawozdanie 29.01
Wszystkie klasy były obecne. Oceniliśmy porządek w klasach. Wylosowaliśmy klasy, które będą organizować Dzień Kalasantyński ( klasa 8c oraz klasa 5a). Powiedzieliśmy o możliwości wrzucenia listu m…