sp.pijarzy.pl
Wybory do Małego Samorządu Szkolnego
14 listopada odbyły się wśród klas pierwszych wybory do Małego Samorządu Szkolnego.