sp.pijarzy.pl
Opłatek Wspólnoty Szkolnej
We wtorek wieczorem uczniowie, rodzice oraz nauczyciele zebrali się na wspólnym opłatku szkolnym.