sp.pijarzy.pl
OZOBOTY w klasach pierwszych
W dniu 29 listopada w klasach pierwszych odbyły się niecodzienne zajęcia OZOBOTAMI.