solstrale.com
En ko en planet räcker det?
Mark J Post leder forskningsarbetet med att odla kött i lab. Metoden kallas cultured beef och bygger på att stamceller från en ko odlas i lab.