smartmug.sk
… prečo je takmer nemožné spať postojačky?
Mnohí ľudia sa na sviatky vracajú k svojim rodinám, viac či menej vzdialeným a s tým je jednoducho späté cestovanie. To je v niektorých prípadoch