smartmug.sk
Jednoduchý a pritom bezpečný prevoz ťažkého materiálu
Súčasťou skladových priestorov a výrobných hál sú nepochybne okrem kvalitných regálových systémov aj stroje, ktoré umožňujú zdvih a presun ťaž