smartmug.sk
Humanoidný robot Sophia vyhlásil, že chce rodinu a kariéru…
Anglickým výrazom Uncanny valley sa označuje teória z oblasti robotiky, ktorá sa zaoberá emocionálnymi reakciami ľudí na robotov a iné nie ľudské e