smartage.pl
Su-15 - myśliwiec przechwytujący z mroczną historią - SmartAge.pl
Wprowadzony do służby w latach 60. myśliwiec przechwytujący Suchoj Su-15 był jednym z najważniejszych rosyjskich myśliwców tego typu w czasie Zimnej Wojny. Ze względu na swoją rolę pełnioną w systemie obrony powietrznej Związku Radzieckiego, samoloty te zapisały na swoim koncie kilka czarnych kart w historii lotnictwa.