smartage.pl
Hiszpańskie ciężkie krążowniki typu Canarias - SmartAge.pl
W ramach rozpoczętego w latach 20. programu odbudowy hiszpańskiej floty zbudowano dwa ciężkie krążowniki typu Canarias. Okręty weszły do służby po wybuchu hiszpańskiej wojny domowej, a jeden z nich zatonął w trakcie walk. Drugi z okrętów pozostawał w eksploatacji aż do 1975 roku.