slibihor.ro
Anexă la O.M.E.N. nr. 3.952/2019 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019
Anexă la O.M.E.N. nr. 3.952/2019 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019