slagrammede.org
Den europeisk slagdagen er 14. mai
Den europeiske slagdagen (European Stroke Awareness Day) er i år 14. mai. Årets kampagne i regi av SAFE (Stroke Allianse for Europe) er "Livet etter slaget" (Life After Stroke). Utfordringer slagoverlevende møter har historisk sett vært ignorert. SAFE og ESO har forsøkt å få til en endring, blant