slagrammede.org
NSF lokallag Nedre Romerike arrangerer årsmøte 2020
NSF lokallag Nedre romerike avholder årsmøte 2020 onsdag 26.februar kl 1800 på Skedsmotun Bo-og Behandlingsenter, Husebyvn. 18, 2020 Skedsmokorset. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må meldes skriftlig innen 12. februar til: Unni Hagen, Inges gt. 18 A, 2004 Lillestrøm/e-post unni.hagen1@viken