slagrammede.org
Lokallag Nedre romerike avholder samtalegruppe for yngre slagrammede mandag 11. november
OBS: ny dato! Norsk Forening for Slagrammede lokallag Nedre Romerike avholder samtalegruppe for yngre slagrammede i biblioteket bak kantina på Gjestad bo- og aktivitetssenter, Jessheim mandag 11. november 2019 kl 12.00 til kl 14.00. Nye som ønsker å være med: Kontakt Trond Vestby mob 993 56 375 el