skopkerjaya.com
Persediaan Temuduga: - Sebelum, Semasa Dan Selepas
Satu servei yang dijalankan oleh CareerBuilders mendapati 87 peratus majikan dapat mengenalpasti seseorang calon layak atau tidak untuk diambil bekerja dalam masa 15 minit. Kebanyakkan calon temuduga tidak bersedia sepenuhnya atau sambil lewa menghadapi temuduga kerana tidak tahu apa yang perlu dilakukan sebelum menghadapinya. Ini biasanya disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan pendedahan tentang teknik menghadiri temuduga yang menjadi punca mengapa